ag_sugradh_le_cheile
aonach
feile_na_hinse
feile_na_hinse2
feile_na_hinse3
feile_na_hinse4
feile_na_hinse5
rith_2010
scoldramaiochta
scoldramaiochta2

Togra Páirtnéireachta Forbairt Teanga Pobail do Chontae an Chláir

An Clár as Gaeilge Teo... Togra Páirtnéireachta Forbairt Teanga Pobail do Chontae an Chláir.

Ó bunaíodh an togra seo in 2002, tá an-chuid oibre déanta aige i gcur chun cinn na Gaeilge in Inis agus sa Chontae trí chéile.

Is togra pobal-bunaithe é, go bhfuil ionadaithe air ó na grúpaí pobail go léir atá gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge tríd an Contae agus mar sin, tá fáil isteach aige ar obair phobail ag leibhéal éifeachtach, áit gur féidir leis an tionchar is mó a bheith aige.

Tá an togra á eagrú ag Craobh na hInse de Chonradh na Gaeilge atá gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge sa bhaile le breis is tríocha bhliain anuas agus á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge faoin Scéim Phobail Gaeilge.

 

Fógra-Comhordaitheoir

Pleanála Teanga ag Teastáil

Tá iarratais á lorg ag ‘An Clár as Gaeilge Teo.’ ó iarrthoirí oiriúnacha do phost mar Comhordaitheoir Pleanála Teanga do Líonra na hInse.  Conradh trí bliana atá i gceist agus d’fhéadfaí cur leis an tréimhse sin. Beidh an duine a cheapfar freagrach as cur i bhfeidhm bhearta an Phlean Teanga ‘Líonra na hInse’ agus freagrach don choiste stiúrtha maidir le clár oibre aontaithe a fheidhmiú.

 

Critéir Riachtanacha

 • Ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha.
 • Cáilíocht tríú leibhéal nó a chothrom
 • Ardscileanna cumarsáide agus inniúlacht i ríomhaireacht oifige
 • Taithí ar fhreagracht a ghlacadh as buiséad a riaradh agus as Cuntais Airgeadais a ullmhú 
 • Cleachtadh praicticiúil ar thionscnamh a phleanáil, a fheidhmiú agus a mheasúnú
 • Tuiscint ar thuairiscí oibre a ullmhú agus a chur i láthair

 

Critéir Inmholta

 • Taithí ag pleanáil agus obair in earnáil na Gaeilge
 • Oilte i mbainistíocht agus margaíocht ag leibhéal forbartha pobail
 • Taithí in obair leis an óige
 • Cáilíocht pleanála teanga
 • Bheith in ann feidhmiú mar bhall foirne

 

Tá scála tuarastail Ardoifigeach Feidhmiúcháin ag gabháil leis an bpost,
ag tosú ar €49,845 p.a.

Seol litir iarratais le CV agus litreacha molta ar ríomhphost chuig: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spriocdháta le haghaidh iarratais: 12.00 meán lae, Dé hAoine,  22 Deireadh Fómhair 2021

Ní ghlacfar le iarratais tar éis an dáta sin

Maoinithe ag:

 

Achainí maoinithe don chiste forbartha