ag_sugradh_le_cheile
aonach
feile_na_hinse
feile_na_hinse2
feile_na_hinse3
feile_na_hinse4
feile_na_hinse5
rith_2010
scoldramaiochta
scoldramaiochta2

Stair

Faoin mbliain 200, bhí sé soiléir go raibh raon na n-imeachtaí a bhí ar siúl ag Creaobvh na hInse de Chonradh na Gaeilge ag éirí chomh leathan sin go mbe adh gá le structúir níos foirmeálta ná an Coiste deonach a bhí ann go dtí sin. Bhí se ag éirí níos casta na tionscnaimh go lkéír a bhí idir lámha a choinneáil ag dul ar aghaidh.

Mar sin, beartaíodh ar oifig lárnach a oscailt agus oifigeach forbartha a fhostú. Cuireadh aighneacht le chéíle do FÁS agus d'Fhoras na Gaeilge chun tionscnamh fostaíochta a thosú. Rinneadh na socraithe chun an tionscnamh a chlárú mar cuideacht teoranta faoi ráthaíocht gan scar-chaipiteal i mí na Nollag 2002.

Mar a tharla sé agan am, bhí Foras na Gaeilge ag réíteach scé.me chun daoine a fhostú ag leibhéal pobail le Gailge a chur chun cinn ag an leibhéal sin. Fuair Inis cead beirt a fhostú agus oifig a thógáíl ar chíos faoin Scéím Pobail Ghaeilge a seoladh i 2003.

Bhí sé aidhm nó spriocanna stráitéiseacha ag An Clár as Gaeilge mar a tugadh air:

  • Spriocanna Straitéiseacha An Clár as Gaeilge
  • Stádas na Gaeilge a neartú sa Chontae
  • Pobal labhartha na Gaeilge sa chontae a spreagadh
  • Meas an óige ar an nGaeilge a chothú
  • Infheictheacht na Gaeilge sa chontae a láidriú
  • Comhpháirtnéireacht a thionscnamh le eagrais stáit, eaglaise agus pobail d’fhonn freastal ar riachtanais an phobail Gaelaí
  • Tacaíocht a thabhairt do thurasóireacht chultúrtha sa Chontae

Cuireadh cáipéisí a bhaineann leis na sé sprioc thuasluaite faoi bhráid Fhoras na Gaeilge agus glacadh leis an aighneacht mar scéim phíolóiteach do Chontae an Chláir. Tá an togra maoinithe ag Foras na Gaeilge.

PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA
Tá trí Scéím Phobail Gaeileg ceadaithe ag Foras na Gaeilge do n Chlár as Gaeilge Teo ó 2003. Tá plean gníomhaíochta curtha le chéíle ag an Coiste go gach Scéim faoi na tideil sin thuas luaite. 

Foirm Iontrála