ag_sugradh_le_cheile
aonach
feile_na_hinse
feile_na_hinse2
feile_na_hinse3
feile_na_hinse4
feile_na_hinse5
rith_2010
scoldramaiochta
scoldramaiochta2

Scléip an tSamhraidh

Nuair a bunaíodh Gaelcholáiste an Chláír i 1994, mheas na tuismitheoirí ann go mba cheart go mbeadh imeacht éigin i rith an tSamhraidh do pháisrtí a beadh ag teacht isteach sa scoil, mar chúnamh dóibh teacht isteach ar Ghaeilge labhartha. Bheartaigh siad ar Champa Samhraidh a bhunú   chun an aidm seo a bhaint amach.,

Eagraíodh an chéad champa Samhraidh i 1996 agus mhair sé ar feadh seachtaine. Reachtáileadh é i nGaelcholáiste an Chláir i Halla an Choláiste Phobail. Is Coiste an dTuistí den Ghaelcholáiste a bhí ina mbun agus d'éirigh go maith leis. 

Ach, bhí an camapa ag fás agus ag éirí ro-mhór don láthair a bhí aige. Mar sin socraíodh é a bhogadh go dtí an Ghaelscoil ar bhóthar an Ghoirt, aít a bhfuil sé ó shin.

Tá clár leathan d'imeachtaí ag an Scléip:

  • Spórt
  • Ceol
  • Spraoi
  • Drámaíocht
  • Turasanna
  • Snámh 
  • Agus Níos Mó!


Clár an Lae

AR MAIDIN
Ranganna Gaeilge
Comhrá
Ról-Aithris
Drámaíocht
Ealaío
Tráth na gCeist

TRÁTHNÓNA
Rince
Céardaíocht
Cluichí Gaelacha
Snámh
Cispheil
Ceol & Amhránaíocht

Tá Tuileadh eolais faoin Scléip ar fáil ó  Oifig An Clár as Gaeilge, 5 Ardán Naomh Antaine, Inis.
Fón: 065-6864474
Ríomhphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Foirm Iontrála