ag_sugradh_le_cheile
aonach
feile_na_hinse
feile_na_hinse2
feile_na_hinse3
feile_na_hinse4
feile_na_hinse5
rith_2010
scoldramaiochta
scoldramaiochta2

Seachtain na Gaeilge

Bunaíodh Seachtain na Gaeilge siar i 1903 ag Conradh an Gaeile chun úsáid na Gaeilge ins an saol laethúil a chur chun cinn. 
Ba leathnú é ar Lá Mór na Gaeilge a bhí bunaithe timpeall ar Lá le Pádraig agus a bhí dírithe go príomha ar scoileanna aggus ar dhaoine óga go ginearálta  chun iad a spreagadh chun an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den scoil.

Ó shin , tá forbairt agus leathnú tagtha ar Sheachtain na Gaeilge agus tá sí leathnaithe amach go Féile Náisiúnta na Gaeilge le imeachtaí a fhreastlaíonn ar gach gné den phobal agus gach aoisghrúpa. Eagraíotar é ar bhonn Contae agus déantar an chomhordú i ngach Contae ag na craobhacha de Chonradh an Gaeilge, a eagraíonn é ar bhonn Náisiúnta.

Le raon imeachtaí ó chiorcal cainte símplí go céilithe sráide; luas-chleamhnas go blaiseadh fíona, tugann sé seans do gach duine trial a bhaint as an Ghaeilge, is cum iad líofa nó í a thrial don chéad uair.

Cláraíonn eagraíochtaí, comhairlí áítiúla, scoileanna, leabharlainnithe,grúpaí spóirt, ceoil is cultúrtha a n-imeachtaí Gaeilge linn.

I gContae an Chláir, foilsíotar Clár Imeachtaí i gcomhar le Oifig na Gaeilge i gComhairel Contae an Chláir a chlúdaíonn na himeachtaí go léir sa chontae

Dáta don Dialann: Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl ón 5ú - 17ú Márta 2012

Tá na sonraí gó éír ar fáil ag www.snag.ie

Foirm Iontrála