ag_sugradh_le_cheile
aonach
feile_na_hinse
feile_na_hinse2
feile_na_hinse3
feile_na_hinse4
feile_na_hinse5
rith_2010
scoldramaiochta
scoldramaiochta2

Coláiste Eoghain Uí Chomhraidhe

Carraig a' Chabhaltaigh, Co. an Chláir.

ACHAINÍ MAOINITHE DON CHISTE FORBARTHA

Tá feachtas ar siúl ag an gColáiste faoi láthair le airgead a bhailiú do Chlár  Athnuachain  a chur i bhfeidhm.

Is cuid an-thabhachtach de shaol Iarthar an Chláir é Coláiste Uí Chomhraidhe a bunaíodh sa bhliain 1912, go bhfuil na mílte páistí tar éis freastail air, áit a fuair siad dea-dhearcadh i leith na Gaeilge.

Tá géar-ghá anois le cóiríocht, seirbhísí agus áiseanna nua a sholáthair chun go leanfaidh sé leis an obair seo.

Tá Plean Forbartha réitithe anois ag fanacht ar dheontas ón Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Ach tá ar Údarás an Choláiste maoiniú a chur ar fáil chomh maith. Tá bhur gcabhair de dhíth air anois. Is féidir cuidiú leis trí shíntiús a chur ar fáil:

 • Ar lch. GoFundMe:
  gofundme.com/f/colaiste-Irish-College

 • Ag Banc na hÉireann i gCill Chaoi:
  Cuntas: Coláiste Eoghan Uí Chomhraidhe; 
  Cód: 90-42-37;  
  Cuntas Uimhir:  65080830

 • Síntiús  Chuig: An Rúnaí, Coláiste Uí Chomhraidhe,
  6 Cnoc an Raithnigh, Inis,  Co. an Chláir. V95 H2FR.