ag_sugradh_le_cheile
aonach
feile_na_hinse
feile_na_hinse2
feile_na_hinse3
feile_na_hinse4
feile_na_hinse5
rith_2010
scoldramaiochta
scoldramaiochta2

Glór na nGael

Tharla go leor ceistiúcháin in Éirinn sna seascaidí maidir le polasaithe éagsúla an stáit, polasaithe eacnamaíochta agus polasaithe teanga san áireamh.  Ba thréimhse chorraithe í i stair shóisialta na tíre agus ba léir do Chumann na Sagart (a bunaíodh sa bhliain 1916) go raibh gá le gléas misnithe éigin do phobal na tíre.  Thángthas ar choincheap comórtais, idir phobail, i gcur chun cinn na Gaeilge agus bunaíodh an comórtas Glór na nGael.  Bunaíodh Glór na nGael faoi chomhéarlamhacht Uachtarán na hÉireann, Éamon de Valera, agus an Chairdinéil John Dalton, i gcuimhne ar ghlór na ndaoine a chuala Naomh Pádraig agus iad ag glaoch air chun filleadh ar Éirinn.  Reáchtáileadh an chéad chomórtas i mbliain chomórtha fhilleadh Phádraig ar Éirinn, 1961.

Ó shin i leith, tá Glór na nGael méadaithe as cuimse agus tá an stát ag cabhrú trí dheontas a thabhairt, ar dtús trí Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus ansin trí Bhord (anois Foras) na Gaeilge.  Cuireadh struchtúr an Bhoird Stiúrtha ar bun i 1988 agus rinneadh é sin a fhorbairt trí chorprú na heagraíochta sa bhliain 2001 agus úinéireacht roinnte 50/50 idir Cumann na Sagart agus Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.  Tá Bord Stiúrtha de chúigear ann anois, le cathaoirleach comhaontaithe

Tá Inis páirteach i gComórtas Ghlór na nGael ó 1981, agus tá éirithe go han-mhaith leis an mbaile ann.
Tá na duaiseanna seo a leanas buaite aici:

  • An Gradam Náisiúnta buaite 4 uair (Nach bhfuil déanta ag baile ar bith eile in Éirinn) 1983, 1990, 2003 2007.
  • An Chéad duais ina Rannóg 9 n-uaire
  • Duaiseanna speisialta 5 huaire.

Déanann An Clár as Gaeilge Teo comhordú ar an gComórtas in Inis agus mealann sé grúpaí agus eagraíochtaí a bheith páirteach ann.

Is féidir le grúpa ar bith a bheith páisteach i gCoiste Ghlór na nGael Inis. Níl le déanamh ach dul i dteagmháil le hOifig An Clár as Gaeilge ag 065-6874474 nó ríomhpost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Chláraigh an Chraobh i gComórtas Ghlór na nGael i 1981, B'shin comórtas a bhí bunaithe ag Cumann na Sagart chun an pobal is fearr sa tír ó thaobh chur chun cinn na Gaeilge a aimsiú. De bharr bunú na Gaelscoile in 1983, bhuaigh Inis an Gradam Náisiúnta don chéad uair. Tháinig an tUachtarán Ó hIrighile ar ais chuig Inis chun an duais a bhronnadh ag searmanas poiblí sa bhaile.