ag_sugradh_le_cheile
aonach
feile_na_hinse
feile_na_hinse2
feile_na_hinse3
feile_na_hinse4
feile_na_hinse5
rith_2010
scoldramaiochta
scoldramaiochta2

Seachtain na Gaeilge

Bunaíodh Seachtain na Gaeilge siar i 1903 ag Conradh an Gaeilge chun úsáid na Gaeilge sa saol laethúil a chur chun cinn. 
Ba leathnúéar LáMór na Gaeilge a bhíbunaithe timpeall ar Lá le Pádraig agus a bhí dírithe go príomha ar scoileanna aggus ar dhaoine óga go ginearálta chun iad a spreagadh chun an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den scoil.

Ó shin i leith, tá forbairt agus leathnú tagtha ar Sheachtain na Gaeilge agus tá sí leathnaithe amach go Féile Náisiúnta na Gaeilge le himeachtaí a fhreastlaíonn ar gach gné den phobal agus gach aoisghrúpa. Eagraítair é ar bhonn Contae agus déantar an chomhordú i ngach Contae ag na craobhacha de Chonradh an Gaeilge, a eagraíonn é ar bhonn Náisiúnta.

Le raon imeachtaí ó chiorcal cainte símplí go céilithe sráide; luas-chleamhnas go blaiseadh fíona, tugann sé seans do gach duine trial a bhaint as an gGaeilge, is cuma iad líofa nó í a triail don chéad uair.

Cláraíonn eagraíochtaí, comhairlí áítiúla, scoileanna, leabharlainnithe,grúpaí spóirt, ceoil is cultúrtha a n-imeachtaí Gaeilge linn.

I gContae an Chláir, foilsíotar Clár Imeachtaí i gcomhar le Oifig na Gaeilge i gComhairel Contae an Chláir a chlúdaíonn na himeachtaí go léir sa chontae

Tá na sonraí go léír ar fáil ag www.snag.ie