ag_sugradh_le_cheile
aonach
feile_na_hinse
feile_na_hinse2
feile_na_hinse3
feile_na_hinse4
feile_na_hinse5
rith_2010
scoldramaiochta
scoldramaiochta2

Inis Dom!... Cuid de stráitéis náisiúnta

Tá Grúpa Comhairleach Gnó, le hionadaithe ó gach cuid den tír, bunaithe ag Foras na Gaeilge le hobair ar fhorbairt agus feidhmiú an chláir tacaíochta agus airde ‘Gnó means Business’.

Mar chuid den togra seo, tá taighde leathan á dhéanamh ag Foras na Gaeilge dírithe ar aird a chur ar na buntáistí a ghabhann le Gaeilge a úsáid i gnó laethúil i mbaile na hInse.

Lena cheangal leis an gclár ‘Gnó means Business’ tá fáíl ag ‘Inis Dom!’ ar thacaíocht na hachmhuinne náisiúnta chun bealaí a fhorbairt le Gaeilge a úsáid ar bhonn laethúiul in Inis.

Le tuileadh eolais a fháíl ar úsáidí praicticiúla eile do Ghaeilge i do ghnó, téigh chuig ‘Gnó means Business’ ar www.gaeilge.ie