ag_sugradh_le_cheile
aonach
feile_na_hinse
feile_na_hinse2
feile_na_hinse3
feile_na_hinse4
feile_na_hinse5
rith_2010
scoldramaiochta
scoldramaiochta2

Inis Dom Tuilleadh...!

C Conas is féidir liom bheith páirteach?

F Ar dtús, eagrófar sraith de tráthnóntaí eolais chun an pobal agus gnóthaí áitiúla a chur ar an eolas faoin tionscnamh agus conas a oibreoidh sé.

C Níl móran Gaeilge agam, an féídir liom bheith páirteach ann?

F Is féidir leat. Cuirfear tacaíocht i bhfoirm ‘Ciorcail Chainte’ ar fáil chun freastail ar chách, is cuma tosaitheoir nó cainteoir líofa as Gaeilge thú. Beidh amanna na gCiorcal seo so-lúbtha chun freastail ar an bpobal agus an earnáil gnó.

C Cén córas tacaíochta eile a bheidh ar fáil?

F Tríd ár bpáirtnéireacht le Foras na Gaeilge, Conradh na Gaeilge agus Glór na nGael beimid in ann sraith de tacaíochtaí a chur ar fáil:

  • Leabhar frásaí cuimsitheach le cuidiú gnó a dhéanamh as Gaeilge.
  • Raon greamaitheoirí agus comharthaí don taobh istigh do siopadóirí.
  • Seirbhís proifisiúnta aistriúcháin ar fáíl go háitiúil tríd An Clár as Gaeilge chun cabhrú le fógraíocht, broisiúir, agus comharthaíocht do gnóthaí áitiúla.
  • Comhairle agus cúnamh ar chonas do ghnó nó tairge a fhógairt trí mheán na Gaeilge.
  • Deiseanna cuí le fógraíocht i nGaeilge a aimsiú agus cuidiú le gnóthaí áitiúla feidhm a bhaint astu.

C Inis Dom... cad iad na tairbhí fad-théarmach do bhaile na hInse?

F Cuideoidh ‘Inis Dom!’ íomhá na hInse mar ionad de chultúr traidisiúnta na hÉíreann a dhaingniú.

Cruthóidh sé atmosféar ar leith sa bhaile, le ceannscríbe siopaóireachta tarraingthach a dhéanamh de do chuairteoirí agus daoine áitiúla araon.

Dhéanfadh Inis, mar bhaile dhá-theangach, rogha nadúrtha mar ionad do mhór-fhéiltí cultúrtha idirnáisiúnta.

Achainí maoinithe don chiste forbartha