ag_sugradh_le_cheile
aonach
feile_na_hinse
feile_na_hinse2
feile_na_hinse3
feile_na_hinse4
feile_na_hinse5
rith_2010
scoldramaiochta
scoldramaiochta2

Cad é Inis Dom!?

Fáilte go dtí an fiontar é ‘Inis Dom!’ ina bhfuil aird faoi leith tugtha ar fheidhm agus ar úsáid na Gaeilge i gnó in Inis. Is í aidhm an fhiontair seo ná lárfhoinse eolais a sholáthar do ghnónna ar mian leo leas a bhaint as an nGaeilge mar uirlis ghnó inúsáidte agus éifeachtach.

Conas a chuideoidh sé le mo ghnó?
Tá clár leathan seirbhísí agus tacaíochta á shíorfhorbairt faoi láthair ag Foras na Gaeilge trínár bhfeachtas sainbhrandála ‘Gnó means Business’ ar mhaithe le húsáid phraiticiúil na Gaeilge a éascú agus a mhéadú laistigh den earnáil ghnó. Déanfaidh ‘Inis Dom!’, mar chuid den mhór-iarracht seo, úsáid na Gaeilge a chur chun cinn. Creidimid go láidir gur féidir leis an nGaeilge buntáistí agus breisiúlacht a thabhairt do gach cineál gnólachta ar dhóigheanna éagsúla, bíodh Gaeilge líofa agat nó ná bíodh fiú! Tá borradh mór tagtha cheana féin faoi chleachtas an dátheangachais in earnáil an ghnó phríobháidigh agus phoiblí araon agus, i gcomhair leis an mBéarla, tá tréithe uathúla na Gaeilge á n-úsáid anois ag an Lucht Gnó go han-éifeachtach mar uirlis mhargaíochta ar chomharthaíocht, stáisteanóireacht, phacáistíocht agus fhógraíocht.

Cén Fáth Inis?
Tá Inis aitheanta le blianta beaga anuas mar bhaile ina bhfuil forbairt agus borradh tagtha ar úsáid na Gaeilge inti. Tá príomh-dhuais Ghlór na nGael buaite ag an mbaile ceithre huair chomh maith le Gradam Tidy Towns le Gaeilge dhá uair.

Timpeallacht láidir Ghaeilge
Tá cur chun cinn na Gaeilge in Inis níos láídre anois ná mar a bhí sé riamh.

Faoi stiúr ‘An Clár as Gaeilge Teo.’ tá sraith imeachtaí agus deiseanna á eagrú ó cheann ceann na bliana, chun an teanga a chur chun cinn go raibh mór-thionchar poiblí acu, agus atá tar éis Inis a chur chun tosaigh mar scoth-ionaid forbartha na Gaeilge sa tír.

Achainí maoinithe don chiste forbartha